True

Hållbarhet

Trikem - ett ansvarsfullt företag

Att värna om natur och miljö är en självklar del av vårt arbete med att framställa produkter för djur och människors välmående. Vad vi använder för råvaror och kemikalier i vår produktion utvärderas löpande för att ständigt säkerställa en minimal miljöbelastning. Mikroplaster, insektsgifter eller giftiga mineraler undviks som exempel helt och hållet.

Som tillverkare kan vi inte bortse från förpackningar men eftersträvar att minimera onödigt omslag, så som ytterförpackningar. En del av våra miljömål är att ständigt se oss om efter ny innovation, vilket resulterat i mer hållbara lösningar. Vi är medlemmar i f d Repa, nu FTI vilka administrerar sortering och återvinning av det förpackningsmaterial som skapas.

Vi lämnade den fossila världen redan 2005 då vi installerade en pelletsanläggning till vår fabrik i Klågerup.  Även om Trikem är ett relativt litet företag, med en förhållandevis liten energiförbrukning i våra fabriker, arbetar vi målmedvetet för att effektivisera produktionen och minska energiförbrukningen. 

Odoo • Bild och text


Trikem ingår i en familjekoncern, sedan 2014 producerar vi el från vindkraftverk i vårt systerbolag Vinninge Vind AB. Vi är även aktivt engagerade i olika nätverk för en grön energiomställning. Under åren 2016-2021 ingick Trikem som exempel i Energinätverket Skåne. I samarbete med Energimyndigheten och EU medverkade vi till att alla företag i nätverket minskade sin energiförbrukning med över 15%. Detta genom ett gediget arbete där hela verksamheten granskades, från produktion, transporter och uppvärmning till ventilation och arbetsmiljö etc. 

Efter ett framgångsrikt arbete ombads vi under våren 2022 att medverka i en uppföljning som kallas “Nudge”, där vi fortsätter vår gröna omställning: 

  • Under 2022 installeras en solcellsanläggning på vår fabrik i Klågerup, vilket gör oss självförsörjande på el till 70%.

  • Under maj 2022 installerar vi vår första kollaborativa robotlinje som förutom att den är energieffektiv också avsevärt förbättrar arbetsmiljön för de anställda.

  • Under hösten 2022 bygger vi ut vår fabrik i Malmö och redan under byggnationen anpassar vi fabriken till en miljövänligare produktion med integrerade solceller och hållbara material.

  • Under hösten 2022 levereras vår första eldrivna lastbil, laddstolpar installeras i samband med solcellsanläggningarna. 

Odoo tillhandahåller en viktig plattform för vår projektledning.
                                                Saker är bättre organiserade och mer synliga med det

Yes we care

Det är namnet för vårt samlade arbete för miljö och samhälle. En naturlig del av detta arbete kommer vara att varje еr skänka en del av vеr omsättning till välgörande ändamål. Det kan vara forskning inom området Animal Care eller till någon organisation eller liknande som vi känner kan göra skillnad för våra djur.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.