Renons

Mygg&Fästing till häst

Skydd mot bitande insekter

Ladda ner pdf (svenska)   

Mygg&Fästing ger ett effektivt skydd mot flugor, fästingar, myggor och andra bitande insekter. Innehåller 20 % Icaridin som ger effektivt skydd upp mot 24 timmar. Kan användas på både häst och människa. Mygg&fästing är en ofärgad vätska som är skonsam mot utrustning och innehåller tillsatt propylenglykol som motverkar uttorkning. 

Låg toxicitet och miljöpåverkan.


ANVÄNDNING 

Häst 

Dagligt bruk innan arbetspass eller utevistelse. 

Spraya tunt och jämnt över hästen (ca 10 sprayningar) på ca 2 dm avstånd. Rekommendation för huvud och besvärliga områden: Spraya i din hand eller på en trasa stryk sedan på hästen. Undvik ögon och slemhinnor.

Används max 2 ggr per dygn. 

Skyddar upp till 24 timmar mot flugor och upp till 14 tim mot fästingar.

Bör ej appliceras på sår eller skadad hud.Människa

Spraya jämnt och tunt över exponerade hudytor.

Används max 3 ggr per dygn för vuxen och max 2 ggr per dygn för barn.

Ska ej användas på barn under 3 år.

För långvarigt skydd mot insekter, upp till 11 timmar mot mygg, 5 timmar mot bitande flugor och knott samt upp till 14 tim mot fästingar.

Bör ej appliceras på sår eller skadad hud.SKYDDSANVISNING

Bör inte appliceras på barns händer pga risken för kontakt med ögon, mun och slemhinnor. Myggmedel ska användas med försiktighet och inte dagligen under en längre tid. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 
INNEHÅLL

Vatten

Etanol

Icaridin 20%

Lavandinolja

Polyethylenglykol

Dimethyl-dimethylhydantoin


Kemikalieinspektionens tillståndsnr: 4922

Behörighetsklass: 3

60 dygns livsmedels karens.Varning!

Kan irritera ögon och hud. Vid stänk i ögon spola genast med mjuk vattenstråle i några minuter. Innehåller citronellaolja och lavandinolja. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Användning för annat ändamål eller i strid mot bruksanvisningen är förbjuden.SORTIMENT 

Art.nr  EAN 

5727500  7394244102655 

Storlek Förp 
500 ml 6