Minerals & Vitamins

Dagligt tillskott av vitaminer och mineraler är en grundförutsättning för en välmående och frisk häst. Vitaminer och mineraler är avgörande för det mesta som händer i kroppen, trots att de behövs i små mängder varje dag har de en avgörande roll för hälsan. Vitaminer påverkar bland annat hästens immunförsvar, muskulaturens funktion och pälsens kvalitet. Mineraler påverkar flera av kroppens viktiga funktioner så som de olika organens funktion, skelettets utveckling och blodets förmåga att transportera syre runt om i kroppen. Vitaminer och mineraler bör ges i rätt förhållande till varandra och de bör inte heller överdoseras. För Gratis foderstatsrådgivning för att säkra din hästs vitamin- och mineralintag,

Macro Pellets

Minerals for horse's

Minerals play a significant role for the skeletons development and maintenance, for the immune system and for the general well being of the horse

Macro Granulat

Minerals for horse's

Minerals play a significant role for the skeletons development and maintenance, for the immune system and for the general well being of the horse

C-vitamin

Supplement of Vitamin C for horses 

C-vitamin contains 100 % ascorbic acid and is a supplement for older horses and horses in high intensity training

Multi Liq

Vitamin and minerals for horse's

Multi provides a pure supplement of vitamins and micro minerals. Vitamins and micro minerals play a crucial role in the horse's performance and well being, among other things by supporting the development of the skeleton, the function of the muscles and the immune system

Multi Pellets

Vitamin and minerals for horse's

Multi provides a pure supplement of vitamins and micro minerals. Vitamins and micro minerals play a crucial role in the horse's performance and well being, among other things by supporting the development of the skeleton, the function of the muscles and the immune system

Salt

Salt for horses

Sodium and chloride are important for the horses salt balance, the need of sodium increases with work and sweating.  Horses source of salt is via the feed and roughage is generally low in salt

B-vitamin pellets

A complete vitamin B supplement

Vitamin B are important for the body's enzymatic activities and is active in several functions of the body, including our metabolism, nerve system and creation of red blood cells

B-vitamin Liq

A complete vitamin B supplement

Vitamin B are important for the body's enzymatic activities and is active in several functions of the body, including our metabolism, nerve system and creation of red blood cells

Magnesium

A pure magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

Thiamin

For tense horse's and horses with patellar luxation

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Zinc

Zinc supplement for horses 

Zinc is a mineral, with a central role in sevral enzymatic activities that affect the immune system, skin and coat

Calcium

Calcium supplement for horses 

Calcium is an important mineral, included in the skeleton, teeth and muscle function. Calcium and phosphorus should be fed in a correct relation to each other as an unbalance in the feed ration can be harmful for the horse

Phosphorus

Phosphorus supplement for horses

Phosphor is a mineral that is important for the skeleton, teeth and energy conversion

Silicon

Silicon supplement for horses

Silicon is a mineral included in the skeleton, fascia, hoofs, skin, coat, tendons and ligaments

Electrolytes

Elektrolyter till häst

Elektrolyt contains sodium and magnesium that are essential minerals to maintain balance between fluids and electrolytes

Muscle & Joints

Hästens leder och muskler behöver ständigt underhållas för att undvika och förebygga förslitningar och skador. Detta gör vi bäst genom att kombinera välanpassade tillskott med utvärtes produkter så som liniment och kylgel. Att ta hand om hästens muskler och leder är lika viktigt för den tävlande hästen som för den äldre individen. För att bygga muskler och bevara deras styrka krävs protein i form av korrekt sammansatta aminosyror. Protein Complex har en hög andel essentiella aminosyror och är sammansatt för att möta hästens proteinbehov. E-plus innehåller E-vitamin tillsammans med selen vilka är två av de viktigaste antioxidanterna för hästens muskulatur. MSM ingår i uppbyggnaden av musklerna och bidrar till att öka muskelcellens genomsläpplighet vilket förenklar utförsel av slaggprodukter och ger ett effektivt näringsupptag. MSM bidrar även till att förbättra musklernas blodcirkulation och syreupptagningsförmåga.

Ledproblematik och förslitningsskador så som artros, ledinflammation och osteochondros är vanligt förekommande inom hästsporten. Glukosamin ingår i uppbyggnaden av och återskapandet av ledbrosk. Hyaluron är ett kroppseget ämne som ingår i hästens ledvätska, där det verkar stötdämpande och smörjande för hästens leder. Med ökad ålder går kroppens produktion av viktiga kroppsegna ämnen ner och kan därför med fördel tillföras som tillskott.

Protein Complex

Starch free protein supplement 

Protein Complex is a highly concentrated protein supplement based on a unique fermented yeast-fiber mix. Protein Complex high protein level, with essential amino acids and added Lysine, supplies the horse with what’s needed for the development and build up of muscles

MSM

Supplement for the horses muscles 

MSM-Metylsulfonylmetan is a natural organic sulfur compound who plays a vital role in the creation of new cells in the body. MSM contributes to an increased permeability of the cell walls which enables the excretion of waste products and benefits the nutrient uptake

Magnesium

Magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

E-Plus

Vitamin E och selen för hästens muskler

E-plus is a supplement based on vitamin E and selenium, two of the most important antioxidants for the horses muscles. Vitamin E and selenium breaks down and cleans out the free radicals that are created in the horses muscles while training and during high intensity exercise

Glucosamine

Glukosamin till häst

Glucosamine is an endogenous substance found in cartilage, tendons and ligament. With increased age or prolonged training, wear and tear of the cartilage may be occur which in turn decreases the mobility of the joint

Hyaluron 100

High molecular hyaluronic acid

Hyaluronic acid is an endogenous substrate in the horses joint fluid. Hyaluronic acid has the ability to absorb water which increases the viscosity of the joint fluid and improves the shock absorbing and lubricating functions of the joint

Joint Rebuild

Joint supplement with Glucosamine, Chondroitin and MSM

Joint Rebuild contains the most important building blocks for rehabilitation of stiff joints

Collagen

Tillskott för hästens ligament och senor

Approximately 25-30% of the body's proteins and building blocks for skeleton, tendons and ligament are made up by collagen

Thiamin

Till hästar med spända muskler och patellaupphakningar

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Radital Liniment

The horse cure for sore muscles

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Radital Liniment Gel

Hästkuren för ömma muskler

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Competition Gel

Doping free, double action liniment gel

An effective, double acting and doping free liniment. Competition Gel initially acts cooling and thereafter give a long lasting, comfortable and relaxing warming effect that acts beneficiary on muscles, tendons, ligaments and joints

Radital KylGel

Effective and deep acting cooling

Radital Kylgel is a fast acting cooling gel that gives a deep acting, efficient cooling.Cooling can relive temporary pain and temporary decreases the blood supply to the exposed area in order to reduce muscle bleeding, swelling and inflammation

Ice Gel

Doping free cooling gel 

Ice Gel is a cooling gel that gives a fast and effective, deep-acting cooling effect. 
Cooling can relive temporary pain and reduce blood flow to strained or damaged tissue

Värmesalva

Beneficial warmth for sore muscles and tendons

RADITAL Värmesalva is a warming liniment ointment with a well balanced blend of essential- and warming oils. Long acting and beneficial for sore muscles and tendons

Arnica Gel

Natural Arnica

Mild, natural Arnica that’s based on extract from Arnica Montana or mountain arnica. Arnica is a well proven product that traditionally is used to increase blood flow to muscles and tissue

Hoof

“Ingen hov, ingen häst” för om inte hovarna är starka och friska kan de inte bära hästen genom träning och arbete. För att uppnå bra hovkvalitet krävs arbete både inifrån och utifrån. En bra balanserad foderstat är grunden till en frisk och välmående häst med en stabil tarmflora. Dålig hovkvalitet kan bero på en brist hos hästen av viktiga byggstenar så som  biotin, MSM, aminosyror och zink som krävs för korrekt hovtillväxt. Tecken på att hästen kan lida brist på mineraler, vitaminer eller de rätta byggstenarna kan vara spruckna hovar, hovsprickor, sköra hovar, dålig hovhornstillväxt osv. Hästens hovar bör smörjas regelbundet för att bevara hovens naturliga fukt. Med hovpasta skapar man en skyddande hinna som verkar avstötande mot vatten och lerpartiklar, på så vis kan man motverka uttorkning och sköra hovar. Vill man ha extra glans och ett välvårdat intryck bör man välja hovolja som lätt tränger in i hoven och lämnar en snygg finish. 

Biotin

Biotin till häst

Biotin (vitamin H) act in the cells metabolism and supports the horse production of keratin, which is important for the quality of the hoof capsule

Biotin Liq

Flytande Biotin till häst

Biotin (vitamin H) act in the cells metabolism and supports the horse production of keratin, which is important for the quality of the hoof capsule

Hoof

För bättre hovkvalitet

Hoof contains Biotin, Zinc, MSM and selected amino acids, all of which are part of the hoofs growth and structure of the hoof

Hoof Paste

Med äkta Bivax för hästens hovar

Hoof Paste works to preserve the natural moisture of the hoof.
Hoof Paste is smooth and soft, with only natural ingredients and high content of pure beeswax

Hoof Oil

For shining and elastic hoofs

Hoof Oil is based on a unique mixture of Rapeseed Oil, Coconut Oil and Flaxseed Oil

Stomach & Intestines

Hästen är som bekant en grovtarmsjäsare och är utvecklad för att äta grovfoder i form av t.ex. gräs, hö och hösilage. Hästens magsäck är relativt liten och behöver därför en jämn tillförsel av rätt typ av foder för att undvika att magsäcken blir tom, vilket ökar risken för magsår. Misstänker man magsår hos sin häst bör man se över sina stall- och foderrutiner och öka grovfodergivan. Tillskott av lecitin hjälper till att skydda slemhinnan i magsäcken genom att bilda en skyddande barriär i magsäcken. Läs mer om magsår här. Hästens tunntarm är lång och känslig för överbelastning av stärkelse. I grovtarmen jobbar olika mikrober med att fermentera och spjälka fibrer. Mikroberna i grovtarmen är känsliga för förändring, detta är den primära anledningen till att ett foderbyte bör ske långsamt för våra hästar. En rubbning grovtarmen kan resultera i att hästen får lös avföring, fekal vätska, diarre eller kolik. Tillskott av prebiotika ger näring åt befintliga mikrober i grovtarmen och optimerar på sätt grovtarmsfunktionen. Probiotika förser hästen med fler goda bakterier och ökar på så sätt andelen gynnsamma bakterier i grovtarmen.


Linfröolja

High in Omega 3 and 6 

Cold pressed flaxeed oil with a high content of gentel energy. Flaxseed oil is rich in omega 3 and omega 6 and can contribute to minimizing inflammations and has a positive effect on skin and coat

Harmony

Live yeast culture for a healthy gastrointestinal system 

Harmoni is a yeast supplement that contains a living yeast culture of the species Saccharomyces cerevisiae. Harmoni contributes to stabilizing the microflora in the hindgut and to increase the feed digestibility

HarmoniPro

Beneficial bacterial culture that restores balance in the intestines

Harmoni Pro contains healthy bacteria and prebiotic fibers that contribute to restore the balance of the intestinal microflora

Gastro

Till hästar med magsår

Gastro contains Lecithin that, together with polysaccharides, forms a gel barrier i the stomach that will protect the mucus membrane against gastric acid

Gut Balance

Prebiotika till häst

Gut Balance är baserad på en välgörande jästkultur som tillsammans med den tillsatta prebiotikan bidrar till en sund tarmflora. Gut Balance verkar för en god tarmhälsa och en välmående häst. 

Temperament & Boost

Rätt balans av energi och fokus krävs för att hästen ska fungera på topp. En stressad, nervös eller tittig häst som har svårt att varva ner kan lida av brist på viktiga mineraler och aminosyror. Serotonin är ett hormon som behövs för att återfå balans efter ett stresspåslag. Tryptofan, thiamin och magnesium är ämnen som krävs för den kroppsegna serotoninproduktionen. Brist på något av dessa ämnen kan resultera i en nervös, spänd eller tittig häst. 
Tävlingshästar som vi vill ska prestera på topp är i behov av rätt energi som lätt kan tas upp av kroppen. En korrekt sammansatt olja som innehåller de rätta kombinationerna av MCT och CLA ger extra energin och boost vid rätt tillfälle. Energy olja och Booster är skonsamma mot kroppen och är ett utmärkt val för den tävlande individen.
Hästar som svettas mycket vid träning eller under varma förhållanden förlorar en större andel elektrolyter. Elektrolyter är nödvändigt att ersätta efter träning för att kunna bibehålla rätt balans mellan vätska och elektrolyter i kroppen. Brist av elektrolyter ger en försämrad återhämtning och nedsatt prestation.


Energy

High-quality supplement of gentle energy

Energy contains a unique combination of oils from rapeseed, flaxseed and coconut which together supply the horse with energy in a gentle form

Booster

Fast, concentrated energy to the performing horse

Booster is a powerful energy booster with MCT oils that quickly provides the muscles with concentrated energy and increases their endurance

Focus

For a calm, balanced and focused horse

Focus is a supplement that provides the substances the horse needs to handle those hormones released in the body when stressed

Thiamin

For horses with Patellar Luxation

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Electrolytes

Elektrolyter till häst

Electrolytes innehåller de elektrolyter som hästen behöver för att upprätthålla kroppens balans mellan vätska och elektrolyter.

Magnesium

A pure magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

Leather care

Att spendera tid med att regelbundet putsa, smörja och fetta in läderutrustning förlänger livslängden på din utrustning! Svett, salt och smuts torkar ut och sliter på lädret, därför bör rengöring av läder ske efter varje användning. Då är ett spraybart rengöringsmedel smidigt och lättanvänt, det är bara att spraya och torka av! Att smörja eller olja läderprodukter regelbundet är också viktigt för att förlänga livstiden läderutrustning. Tänk på att hellre smörja in lite och ofta istället för att riskera att övermätta lädret med fett. För extra glans på tävlingsdagen, putsa tränset med läderfinish! 


Läderfinish

Makes the leather glossy and water repellent

Läderfinish is an exclusive leather care product with beeswax that makes the leather glossy and water repellent.
Can be used on all types of leather apart from mocha

Läderbalsam

For everyday care of leather

Läderbalsam gentle, daily care for leather to maintain softness and a high finish

Paraffinolja

Pure paraffin oil for leather care

Paraffin oil is appreciated for its smooth texture and natural interaction with the leather. 
Paraffin oil does not cure or leave a scent.


Läderrengöring

Efficient cleaning of leather and synthetic material

Läderrengöring solves fat and dirt on leather and synthetic material efficiently.
Läderrengöring is suitable for daily care of leather

GlycerinSoap

Cleans, softens and protects the leather

Glycerin soap protects and softens leather. Efficiently dissolves dirt, grease and sweat residues

Läderolja

Unique mixture of oils who act to grease and soften the leather

Läderolja that gently cares for all types of leather. Does not contain degenerative acids, Läderolja will increase the life of the leather

Horse care

Att spendera tid med att regelbundet putsa, smörja och fetta in läderutrustning förlänger livslängden på din utrustning! Svett, salt och smuts torkar ut och sliter på lädret, därför bör rengöring av läder ske efter varje användning. Då är ett spraybart rengöringsmedel smidigt och lättanvänt, det är bara att spraya och torka av! Att smörja eller olja läderprodukter regelbundet är också viktigt för att förlänga livstiden läderutrustning. Tänk på att hellre smörja in lite och ofta istället för att riskera att övermätta lädret med fett. För extra glans på tävlingsdagen, putsa tränset med läderfinish! 


KlorhexidinSpray

Cleaning for damaged skin and rashes

Klorhexidin Spray for horses and dogs. Klorhexidin Spray is an antiseptic spray for cleaning of the animals skin. Suitable to use for smaller skin wounds or rashes in coat and on paws

KlorhexidinSchampo

Disinfect and cleanse damaged skin 

An antiseptic shampoo that disinfects and cleans skin and coat on animals

Koksaltlösning

For cleaning eyes, wounds and skin abrasions

Koksalt is used for washing and cleaning of small wounds. Handy packaging with a tip cork that provides opportunity to easily aim and use a strong beam with good flushing effect

Hudsalva

Softening and mildly antiseptic

Easily applied, softening skin ointment that readily absorbed by the skin. Hudsalva contains tea tree oil and can be used for daily care of small wounds, skin abrasions and insect bites

Hästsalva

Zinc and vitamin AD for pastern and smaller wounds

Hästsalva is a softening, mildly antiseptic ointment. Hästsalva is enriched with zinc and vitamin A and D, which has a positive effect on the healing process

Vaselin

For dry and cracked skin

Creates a protective layer that acts water repellent and capsules the natural moisture. Protects against friction and rubs

Tjärsalva

Mildly antiseptic for itchy and watering rashes

A mildly antiseptic ointment, suitable for care of  itchy and watering rashes. Hides the horses smell for protection during summer turn out

HorseShampoo

Efficient cleaning, gentle and environmentally friendly

Horse Shampoo only contains substances that are biodegradable to have such a small impact on the environment as possible

GlossShampoo

For a shiny, dirt repellent coat

A gentle shampoo that leaves the coat soft, dirt repellent and with a beautiful shine. The shampoo is environmentally friendly as it only contains substances that are biodegradable

HorseConditioner

For strength, volume and shine

Conditioner is dirt repellent, makes the coat shiny and detangles the mane and tail to avoid knots and tears. Conditioner is valuable and gives volume and strength

GreyShampoo

Keeps your grey horse shiny

Grey Shampoo brings out a natural, shiny coat. With excellent cleaning properties, Grey Shampoo moisturizes and are gentle for the skin and coat

Mane & Tail

For shine and luster

Mane&Tail is a combined conditioner and shine spray that gives boths shine and volume. Mane&Tail is easy to use, has detangling effects that makes it easy to brush both the horses mane and tail

SommarSpray Lavendel

Hides the horse from the summer torments

Summer Spray Lavender - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

SommarSpray Mint

Hides the horse for the summer torments

Summer Spray Lemon - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

SommarSpray Lemon

Hides the horse for the summer torments

Summer Spray Mint - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

Flugmedel

For biting bugs and a calmer summer

Renons Flugmedel have for many years been the most sold flie spray for horses in Sweden.  Contains 5% Icaridin and protects efficiently against flies, ticks, mosquitoes and other bugs for up to 5 hours

Flugkräm

For horses who doesn't like spray

Flugkräm is for a safe application on head, around eyes and mucous membranes. Also a good alternative for horses who doesn’t like to be sprayed. Gives an efficient protection against flies, ticks, mosquitoes and other bugs. Contains 5% Icaridin and gives an efficient protection up to 5 hours

SummerCreme

For a pleasant summer

Summer Creme is a creme with a refreshing scent that hides the natural horse fragrance and contributes to a calm and comfortable time in the field or during the outside training, far from the summer's torments

Mygg & Fästing

Fly repellent for both animal and humans

Mygg&Fästing provides a efficient protection against flies, moscquitos and other biting insects. Contains 20% Icaridin that give efficient protections up to 24 hours

ItchStop

Reduces itching in mane, tail and coat

ItchStop efficiently reduces the horse’s itching of mane, tail and coat. Decreases dandruff, strengthens the skin against itching and improves the everyday life for horses with summer related skin problems