Minerals & Vitamins

Dagligt tillskott av vitaminer och mineraler är en grundförutsättning för en välmående och frisk häst. Vitaminer och mineraler är avgörande för det mesta som händer i kroppen, trots att de behövs i små mängder varje dag har de en avgörande roll för hälsan.

Vitaminer påverkar bland annat hästens immunförsvar, muskulaturens funktion och pälsens kvalitet. Mineraler påverkar flera av kroppens viktiga funktioner så som de olika organens funktion, skelettets utveckling och blodets förmåga att transportera syre runt om i kroppen. Vitaminer och mineraler bör ges i rätt förhållande till varandra och de bör inte heller överdoseras.

Minerals | Trikem

Minerals

Mineralals for horses in pelleted form

Mineral supplement for horses that contains both macro and micro minerals to meet the horse essentiell needs. Can be given to horses during both grazing season and stable period.

Macro Pellets | Trikem

Macro Pellets

Minerals for horse's

Minerals play a significant role for the skeletons development and maintenance, for the immune system and for the general well being of the horse

Macro Granulat | Trikem

Macro Granulat

Minerals for horse's

Minerals play a significant role for the skeletons development and maintenance, for the immune system and for the general well being of the horse

Multi Pellets | Trikem

Multi Pellets

Vitamin and minerals for horse's

Multi provides a pure supplement of vitamins and micro minerals. Vitamins and micro minerals play a crucial role in the horse's performance and well being, among other things by supporting the development of the skeleton, the function of the muscles and the immune system

Multi | Trikem

Multi Liq

Vitamin and minerals for horse's

Multi provides a pure supplement of vitamins and micro minerals. Vitamins and micro minerals play a crucial role in the horse's performance and well being, among other things by supporting the development of the skeleton, the function of the muscles and the immune system

Salt | Trikem

Salt

Salt for horses

Sodium and chloride are important for the horses salt balance, the need of sodium increases with work and sweating.  Horses source of salt is via the feed and roughage is generally low in salt

Elektrolyter | Trikem

Electrolytes

Electrolytes for horses

Electrolytes is a composition of the electrolytes the horse needs after sweat losses, training or warm weather. Supplement the horse to optimize the balance between fluid and electrolytes.

B-Vitaminer | Trikem

B-vitamin pellets

A complete vitamin B supplement

Vitamin B are important for the body's enzymatic activities and is active in several functions of the body, including our metabolism, nerve system and creation of red blood cells

B-Vitaminer | Trikem

B-vitamin Liq

A complete vitamin B supplement

Vitamin B are important for the body's enzymatic activities and is active in several functions of the body, including our metabolism, nerve system and creation of red blood cells

Magnesium | Trikem

Magnesium

A pure magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

Strong Blood | Trikem

Strong Blood

Iron supplement for horse's 

Strong Blood supplies the horse with iron, copper, cobalt, B12 and folic acid, that all are necessary for the production of red blood cells. Suitable for horse's suffering from iron deficiency. 

Copper | Trikem

Copper+

Copper supplement for horse's 

Copper+ for horses with copper deficiency or where copper is missing in the feed. Can be used to balans the ratio of iron and copper.  

C- Vitamin | Trikem

C-vitamin

Supplement of Vitamin C for horses 

C-vitamin contains 100 % ascorbic acid and is a supplement for older horses and horses in high intensity training

Zinc | Trikem

Zinc

Zinc supplement for horses 

Zinc i suitable as a supplement for horse's that suffers from problems with the immune system, eczema, mud fever or feeble fur.

Thiamin | Trikem

Thiamin

For tense horse's and horses with patellar luxation

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Kisel | Trikem

Silicon

Silicon supplement for horses

Silicon is a mineral included in the skeleton, fascia, hoofs, skin, coat, tendons and ligaments

Fosfortillskott Phosphorus | Trikem

Phosphorus

Phosphorus supplement for horses

Phosphor is a mineral that is important for the skeleton, teeth and energy conversion

Kalsiumtillskott Calsium | Trikem

Calcium

Calcium supplement for horses 

Calcium is an important mineral, included in the skeleton, teeth and muscle function. Calcium and phosphorus should be fed in a correct relation to each other as an unbalance in the feed ration can be harmful for the horse

Muscle & Joints

Hästens leder och muskler behöver ständigt underhållas för att undvika och förebygga förslitningar och skador. Detta gör vi bäst genom att kombinera välanpassade tillskott med utvärtes produkter så som liniment och kylgel.

Att ta hand om hästens muskler och leder är lika viktigt för den tävlande hästen som för den äldre individen. För att bygga muskler och bevara deras styrka krävs protein i form av korrekt sammansatta aminosyror. Protein Complex har en hög andel essentiella aminosyror och är sammansatt för att möta hästens proteinbehov. E-plus innehåller E-vitamin tillsammans med selen vilka är två av de viktigaste antioxidanterna för hästens muskulatur. MSM ingår i uppbyggnaden av musklerna och bidrar till att öka muskelcellens genomsläpplighet vilket förenklar utförsel av slaggprodukter och ger ett effektivt näringsupptag. MSM bidrar även till att förbättra musklernas blodcirkulation och syreupptagningsförmåga.

Problems with joints and wear and tear injuries such as arthros, joint inflammation and osteochondrose is commonly occuring within the equestrian sport. Glucosamine is involved in the build up and regeneration of cartilage. Hyaluronic acid is an endogenous substance that is a part of the joint fluid where it acts cushioning and as a lubricant. With increased age the body's own production of endogenous substances decreases and therefore you can with advantage give a suitable supplement.

Protein Complex | Trikem

Protein Complex

248 g protein - based on Swedish wheat stillage 

Protein Complex is a highly concentrated protein supplement based on a unique fermented yeast-fiber mix. Protein Complex high protein level, with essential amino acids and added Lysine, supplies the horse with what’s needed for the development and build up of muscles

Hyaluron 100 | Trikem

Hyaluron 100

High molecular hyaluronic acid

Hyaluronic acid is an endogenous substrate in the horses joint fluid. Hyaluronic acid has the ability to absorb water which increases the viscosity of the joint fluid and improves the shock absorbing and lubricating functions of the joint

Magnesium | Trikem

Magnesium

Magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

E-Plus | Trikem

E-Plus

Vitamin E och selenium for the horse's muscles

E-plus is a supplement based on vitamin E and selenium, two of the most important antioxidants for the horses muscles. Vitamin E and selenium breaks down and cleans out the free radicals that are created in the horses muscles while training and during high intensity exercise

Glucosamine | Trikem

Glucosamine

Glucosamine for horse

Glucosamine is an endogenous substance found in cartilage, tendons and ligament. With increased age or prolonged training, wear and tear of the cartilage may be occur which in turn decreases the mobility of the joint

MSM häst | Trikem

MSM

Supplement for the horses muscles 

MSM-Metylsulfonylmetan is a natural organic sulfur compound who plays a vital role in the creation of new cells in the body. MSM contributes to an increased permeability of the cell walls which enables the excretion of waste products and benefits the nutrient uptake

Joint Re-build | Trikem

Joint Rebuild

Joint supplement with Glucosamine, Chondroitin and MSM

Joint Rebuild contains the most important building blocks for rehabilitation of stiff joints

Collagen | Trikem

Collagen

Supplement for the horse's joints and lligaments

Approximately 25-30% of the body's proteins and building blocks for skeleton, tendons and ligament are made up by collagen

Thiamin | Trikem

Thiamin

To horse's with stiff muscles and patellar luxation

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Radital Liniment | Trikem

Radital Liniment

The horse cure for sore muscles

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Radital Liniment Gel | Trikem

Radital Liniment Gel

The horse cure for sore muscles

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Competition Gel | Trikem

Competition Gel

Doping free, double action liniment gel

An effective, double acting and doping free liniment. Competition Gel initially acts cooling and thereafter give a long lasting, comfortable and relaxing warming effect that acts beneficiary on muscles, tendons, ligaments and joints

Radital Kylgel | Trikem

Radital KylGel

Effective and deep acting cooling

Radital Kylgel is a fast acting cooling gel that gives a deep acting, efficient cooling.Cooling can relive temporary pain and temporary decreases the blood supply to the exposed area in order to reduce muscle bleeding, swelling and inflammation

Ice Gel | Trikem

Ice Gel

Doping free cooling gel 

Ice Gel gives a fast, effective and deep cooling effect. ger snabb, effektiv och djupverkande kyla. To cool an area can relive  temporary pain and reduce the blood flow to strained or damaged tissue.

Radital Värmesalva | Trikem

Heat Ointment

Beneficial warmth for sore muscles and tendons

RADITAL Värmesalva is a warming liniment ointment with a well balanced blend of essential- and warming oils. Long acting and beneficial for sore muscles and tendons

Arnica Gel | Trikem

Arnica Gel

Natural Arnica

Mild, natural Arnica that’s based on extract from Arnica Montana or mountain arnica. Arnica is a well proven product that traditionally is used to increase blood flow to muscles and tissue

Hoof

“Ingen hov, ingen häst” för om inte hovarna är starka och friska kan de inte bära hästen genom träning och arbete. För att uppnå bra hovkvalitet krävs arbete både inifrån och utifrån.

En bra balanserad foderstat är grunden till en frisk och välmående häst med en stabil tarmflora. Dålig hovkvalitet kan bero på en brist hos hästen av viktiga byggstenar så som  biotin, MSM, aminosyror och zink som krävs för korrekt hovtillväxt. Tecken på att hästen kan lida brist på mineraler, vitaminer eller de rätta byggstenarna kan vara spruckna hovar, hovsprickor, sköra hovar, dålig hovhornstillväxt osv. Hästens hovar bör smörjas regelbundet för att bevara hovens naturliga fukt. Med hovpasta skapar man en skyddande hinna som verkar avstötande mot vatten och lerpartiklar, på så vis kan man motverka uttorkning och sköra hovar. Vill man ha extra glans och ett välvårdat intryck bör man välja hovolja som lätt tränger in i hoven och lämnar en snygg finish. 

Biotin | Trikem

Biotin

Biotin for strong hoofs

Biotin (vitamin H) act in the cells metabolism and supports the horse production of keratin, which is important for the quality of the hoof capsule

Biotin Liq | Trikem

Biotin Liq

Liquid Biotin for strong hoofs

Biotin (vitamin H) act in the cells metabolism and supports the horse production of keratin, which is important for the quality of the hoof capsule

Hoof | Trikem

Hoof

For better hoof quality

Hoof contains Biotin, Zinc, MSM and selected amino acids, all of which are part of the hoofs growth and structure of the hoof

Hoof Paste | Trikem

Hoof Paste

With natural beeswax for the horse´s hoofs

Hoof Paste works to preserve the natural moisture of the hoof.
Hoof Paste is smooth and soft, with only natural ingredients and high content of pure beeswax

Hoof Oil | Trikem

Hoof Oil

For shining and elastic hoofs

Hoof Oil is based on a unique mixture of Rapeseed Oil, Coconut Oil and Flaxseed Oil

Mage & Tarm

Hästen är som bekant en grovtarmsjäsare och är utvecklad för att äta grovfoder i form av t.ex. gräs, hö och hösilage. Med rätt fodertillskott kan du hjälpa hästen att optimera tarmfloran och därmed det allmänna välmåendet. 

The horse is a hind gut fermenter and is developed to eat roughage such as grass, hay and haylage. The horse's stomach is relatively small and therefore it needs an even supply of feed to avoid the stomach from becoming empty, which will increase the risk of stomach ulcers. If you suspect that your horse might be suffering from an ulcer you need to review your feeding and stable routines and increase the roughage ration. A supplement with lecithin aids to protect the mucus of the stomach by creating a protective barrier. The horse's small intestine is very long and sensitive to an overloading of starch. In the hindgut the different microbes work to ferment and digest fibers. The microbes of the hindgut are sensitive for change, this is the primary reason as to why a change of feed should be done gradually. Disturbance in the hindgut can result in loose droppings, fecal fluids, diarrhea or colic.

Linfröolja | Trikem

Linfröolja

High in Omega 3 and 6 

Cold pressed flaxeed oil with a high content of gentel energy. Flaxseed oil is rich in omega 3 and omega 6 and can contribute to minimizing inflammations and has a positive effect on skin and coat

Harmony | Trikem

Harmony

Live yeast culture for a healthy gastrointestinal system 

Harmoni is a yeast supplement that contains a living yeast culture of the species Saccharomyces cerevisiae. Harmoni contributes to stabilizing the microflora in the hindgut and to increase the feed digestibility

Harmony Fix | Trikem

Harmony Fix

Probiotics for unbalance in the digestive tract

Harmony Fix is a "first aid" product for times when the horse suffer from diarrhea, loose stools or constipation. Adds good microorganisms needed for the stomach and intestines to function properly.

Gut Balance | Trikem

Gut Balance

Prebiotics for horse's

Gut Balance is based on a beneficial yeast culture which, together with the added prebiotics, contributes to a healthy intestinal flora.  

Gastro | Trikem

Gastro

To horse's with gastric ulcers

Gastro contains Lecithin that, together with polysaccharides, forms a gel barrier i the stomach that will protect the mucus membrane against gastric acid

Temperament & Boost

Rätt balans av energi och fokus krävs för att hästen ska fungera på topp. En stressad, nervös eller "tittig" häst som har svårt att varva ner kan lida av brist på viktiga mineraler och aminosyror.

Serotonin är ett hormon som behövs för att återfå balans efter ett stresspåslag. Tryptofan, thiamin och magnesium är ämnen som krävs för den kroppsegna serotoninproduktionen. Brist på något av dessa ämnen kan resultera i en nervös, spänd eller tittig häst. 
Tävlingshästar som vi vill ska prestera på topp är i behov av rätt energi som lätt kan tas upp av kroppen. En korrekt sammansatt olja som innehåller de rätta kombinationerna av MCT och CLA ger extra energin och boost vid rätt tillfälle. Energy olja och Booster är skonsamma mot kroppen och är ett utmärkt val för den tävlande individen.
Hästar som svettas mycket vid träning eller under varma förhållanden förlorar en större andel elektrolyter. Elektrolyter är nödvändigt att ersätta efter träning för att kunna bibehålla rätt balans mellan vätska och elektrolyter i kroppen. Brist av elektrolyter ger en försämrad återhämtning och nedsatt prestation.

Energy Oil | Trikem

Energy

High-quality supplement of gentle energy

Energy contains a unique combination of oils from rapeseed, flaxseed and coconut which together supply the horse with energy in a gentle form

Booster

Fast, concentrated energy to the performing horse

Booster is a powerful energy booster with MCT oils that quickly provides the muscles with concentrated energy and increases their endurance

Focus

For a calm, balanced and focused horse

Focus is a supplement that provides the substances the horse needs to handle those hormones released in the body when stressed

Thiamin

For horses with Patellar Luxation

Thiamin (vitamin B1) is a well know supplement for horses with Patellar Luxation and is recommended by several veterinarians

Electrolytes

Electrolytes for horse's

Electrolytes contains the electrolytes the horse need to maintain the balance between fluid and electrolytes.

Magnesium

A pure magnesium supplement for horses

Magnesium is a macromineral that needs to be supplemented via the feed. Magnesium is important  for several enzymes in the body and essential for the muscle- and nerve function

Strong Blood

Iron supplement for horse's 

Strong Blood supplies the horse with iron, copper, cobalt, B12 and folic acid, that all are necessary for the production of red blood cells. Suitable for horse's suffering from iron deficiency. 

Leather care

Att spendera tid med att regelbundet putsa, smörja och fetta in läderutrustning förlänger livslängden på din utrustning! Svett, salt och smuts torkar ut och sliter på lädret, därför bör rengöring av läder ske efter varje användning. 

Ett spraybart rengöringsmedel smidigt och lättanvänt, det är bara att spraya och torka av! Att smörja eller olja läderprodukter regelbundet är också viktigt för att förlänga livstiden läderutrustning. Tänk på att hellre smörja in lite och ofta istället för att riskera att övermätta lädret med fett. För extra glans på tävlingsdagen, putsa tränset med läderfinish! 

Leather Balm | Trikem

Leather Balm

Cleaning and conditioning 

Used in daily care of leather and skins to gently clean and condition. Maintains the material soft and with a high finish.

Paraffinolja | Trikem

Paraffin Oil

Pure paraffin oil for leather care

Paraffin Oil is is appreciated for its smooth texture and natural interaction with the leather. Used by professional saddle makers.

Leather Cleaner | Trikem

Leather Cleaner

Efficient cleaning of leather and synthetic material

Leather Cleaner effectively dissolves grease and dirt on leather and synthetic materials. Leather Cleaner is suitable for daily cleaning.

Glycerin Soap | Trikem

Glycerin Soap

Cleans, softens and protects the leather

Glycerin soap protects and softens leather. Efficiently dissolves dirt, grease and sweat residues

Leather Oil | Trikem

Leather Oil

Softening and protecting

Leather Oil is a unique blend of oils that gently nourishes all types of leather. Contains no decomposing acids and prolongs the life of the leather.

Leather Cream | Trikem

Leather Cream

All in one cream with perfect finish

Leather Cream is a smooth cream that is easy to use. Suitable for both leather and synthetic. A one-step cream that requires neither pre- nor post work. 

Horse care

When the accident occurs it’s nice to have a well stocked first aid kit in the stable. Trikem has disinfectant products for cleaning wounds as well as ointments for smaller wounds, rubs and softening ointments for care of pasterns, mud fever and skin dermatitis. For horses with an itchy mane and tail we have ItchStop that efficiently calms the skin irritation.

TRIKEM´s horse shampoo and horse conditioner makes the coat dirt repellent and shiny, while being gentle for the skin and coat. TRIKEM´s Mane&Tail is a shine spray that gives both shine, volume and an easy-to-work with mane and tail.

For a pleasant summer we have Flugmedel and Mygg&Fästing with insect repellent substance or Sommarspray with different fragrance that cover the horses scent.

Mygg&Fästing gives up to 24 hours protection and are therefore suitable as an insect repellent for horses on pasture. Flugmedel protects your horse against insects for up to 5 hours. Flugkärm is easily applied to sensitive areas such as the head and groin.

Sommarspray comes in three different fragrances and covers the horse's scent from flying torments. Sommarspray acts efficient but short, perfect for a trail ride or when you're spending time with your horse. SummerCream is easily applied to sensitive areas such as the head and groin.

Klorhexidin Spray | Trikem

Chlorhexidine Spray

Cleaning for damaged skin and rashes

Klorhexidin Spray for horses and dogs. Klorhexidin Spray is an antiseptic spray for cleaning of the animals skin. Suitable to use for smaller skin wounds or rashes in coat and on paws

Klorhexidin Schampo | Trikem

Chlorhexidine Shampoo

Disinfect and cleanse damaged skin 

An antiseptic shampoo that disinfects and cleans skin and coat on animals

Koksaltlösning | Trikem

Saline Solution

For cleaning eyes, wounds and skin abrasions

Koksalt is used for washing and cleaning of small wounds. Handy packaging with a tip cork that provides opportunity to easily aim and use a strong beam with good flushing effect

Hästsalva | Trikem

Equine Ointment

Zinc and vitamin AD for pastern and smaller wounds

Hästsalva is a softening, mildly antiseptic ointment. Hästsalva is enriched with zinc and vitamin A and D, which has a positive effect on the healing process

Vaselin | Trikem

Vaselin

For dry and cracked skin

Creates a protective layer that acts water repellent and capsules the natural moisture. Protects against friction and rubs

Tjärsalva | Trikem

Tar Ointment

Mildly antiseptic for itchy and watering rashes

A mildly antiseptic tar ointment, suitable for care of  itchy and watering rashes. Hides the horses smell for protection during summer turn out

Mane & Tail | Trikem

Mane & Tail

Showshine spray

Mane&Tail is a combined conditioner and shine spray that gives boths shine and volume. Mane&Tail is easy to use, has detangling effects that makes it easy to brush both the horses mane and tail

Horse Shampoo Trikem

Horse Shampoo

Efficient cleaning, gentle and environmentally friendly

Horse Shampoo only contains substances that are biodegradable to have such a small impact on the environment as possible

Gloss Shampoo | Trikem

Gloss Shampoo

For a shiny, dirt repellent coat

A gentle shampoo that leaves the coat soft, dirt repellent and with a beautiful shine. The shampoo is environmentally friendly as it only contains substances that are biodegradable

Horse Conditioner Trikem

Horse Conditioner

For strength, volume and shine

Conditioner is dirt repellent, makes the coat shiny and detangles the mane and tail to avoid knots and tears. Conditioner is valuable and gives volume and strength

Grey Shampoo | Trikem

Grey Shampoo

Grey Shampoo 

Grey Shampoo, is a shampoo for white and grey horse's that cleans the light coat and makes i shiny white. Moisturizing and gentle on skin and fur.

Itch Stop | Trikem

ItchStop

Reduces itching in mane, tail and coat

ItchStop efficiently reduces the horse’s itching of mane, tail and coat. Decreases dandruff, strengthens the skin against itching and improves the everyday life for horses with summer related skin problems

SummerSpray Lavender

Hides the horse from the summer torments

Summer Spray Lavender - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

SummerSpray Mint

Hides the horse for the summer torments

Summer Spray Lemon - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

SummerSpray Lemon

Hides the horse for the summer torments

Summer Spray Mint - hides the natural horse fragrance and helps the horse get a calm and comfortable time in the field or during the outside training

Flugmedel | Trikem

Flugmedel

For biting bugs and a calmer summer

Trikems Flugmedel is a fly repellent that is kind to the environment. Acts repellent against flies, mosquitos and other biting insects.

FlugKräm | Trikem

Flugkräm

For horses who doesn't like spray

FlugKräm is a fly repellent that is easy to apply on the horses head or other difficult areas. A perfect alternative for horses that dont like spray!

SummerCream

For a pleasant summer

Summer Creme is a creme with a refreshing scent that hides the natural horse fragrance and contributes to a calm and comfortable time in the field or during the outside training, far from the summer's torments

Mygg&Fästing | Trikem

Mygg & Fästing

Fly repellent for both horses and humans

Mygg&Fästing gives a very effective protection against insects such as flies, ticks and mosquitos. Contains 20 % Icaridin and protects up to 24 hours.