Mineraler & Vitaminer

Dagligt tillskott av vitaminer och mineraler är en grundförutsättning för en välmående och frisk hund. Vitaminer och mineraler är avgörande för det mesta som händer i kroppen, trots att de behövs i små mängder varje dag har de en avgörande roll för hälsan.

Vitaminer påverkar bland annat hundens immunförsvar, muskulaturens funktion och pälsens kvalitet. Mineraler påverkar flera av kroppens viktiga funktioner så som de olika organens funktion, skelettets utveckling och blodets förmåga att transportera syre runt om i kroppen. Vitaminer och mineraler bör ges i rätt förhållande till varandra och de bör inte heller överdoseras. 

B-Vitamin Hund

WorkingDog B-vitamin

With all the necessary B vitamins for your dog

B Vitamin contains all the B vitamins the dog needs. A good supplement for the dog during hard training or when changing coat. 

Multivitamin Hund

WorkingDog MultiVitamin

Supplement of vitamins and minerals for the dog

MultiVitamin is a supplement of vitamins, microminerals and trace elements. A easy way to secure the dogs daily needs.

WorkingDog Rehydrate

WorkingDog ReHydrate

Electrolytes for the dog

ReHydrate is suitable for all dogs that are active on hot days. Fluid replacement is perfect to have at home or take with you to the competition site. The powder is mixed directly into the drinking water and dissolves quickly. 

Muscle & Joints

 Med rätt tillskott kan du hjälpa din hund till en bättre led- och muskelhälsa. 

Ledproblematik och förslitningsskador så som artros, ledinflammation och osteochondros är vanligt förekommande hos hundar.   Hundens leder och muskler behöver ständigt underhållas för att undvika och förebygga förslitningar och skador. Detta görs bäst genom att kombinera välanpassade tillskott med utvärtes produkter så som liniment och kylgel. Att ta hand om hundens muskler och leder är lika viktigt för den aktiva hunden som för den äldre individen.

Hyaluron 365 | Trikem

WorkingDog
Hyaluron 365

The optimal joint supplement for a more flexible dog

Hyaluron 365 is a unique composition of substances for the dog's joint function and mobility. Hyaluronic acid helps to increase the shock absorption of the joints and works together with MSM, Glucosamine and Chondroitin sulphate for the joint

Collagen | Trikem

WorkingDog
Collagen

For healthy ligaments and joints 

For dogs that need extra support for ligaments, tendons and joints. Collagen is the most common protein in the dogs body and therefore one of the most important building blocks for the body's wellbeing.   

Glukosamin Hund | Trikem

WorkingDog MaxGlucosamine

With easily digested Glucosamine

A natural product produced from shellfish, with a high absorption capacity. Glucosamine is a endogenous substance that participates in the formation of articular cartilage. Glucosamine is also a component of tendons and ligaments

Grönläppad Mussla | Trikem

WorkingDog MaxGLM+

Green-lipped Mussel

Pure extract of the Green-lipped mussel with nutrients for cartilage, connective tissue, skin and joint fluid. MaxGLM+ contains a high level of Glucosaminoglycans, Omega-3 (ETA, DHA, EPA) and Omega-6

Max Activity | Trikem

WorkingDog MaxActivity

Fore the dog's performance and endurance 

MaxActivity is given to the active dog to create the right conditions for function and health

Max Muscle | Trikem

WorkingDog MaxMuscle

For the active dog's muscles and stamina

MaxMuscle is a supplement for the active dog's stamina and musculature.
MaxMuscle contains Lysine and Methionine, essential amino acids required for the build up and repair of muscle tissue

MSM hund | Trikem

WorkingDog MaxMSM+

For smooth muscles and fresh cells

MSM has an important role in the bodys cellular formation and is a part of the structure of cartilage, tendons, connective tissue, muscles

Radital Liniment Hund | Trikem

RADITAL Liniment

The horse cure for sore muscles

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Radital Liniment Gel |Trikem

RADITAL LinimentGel

The horse cure for sore muscles

The most famous liniment in Sweden, used on animals and humans for over 65 years. Radital Liniment is an efficient, double acting liniment that acts locally to increase the blood flow, decrease recovery time and relive temporary pain

Radital  Kylgel | Trikem

RADITAL KylGel

Effective and deep acting cooling

Radital Kylgel is a fast acting cooling gel that gives a deep acting, efficient cooling.Cooling can relive temporary pain and temporary decreases the blood supply to the exposed area in order to reduce muscle bleeding, swelling and inflammation

Competition Gel | Trikem

Competition Gel

Doping free, double action liniment gel

An effective, double acting and doping free liniment. Competition Gel initially acts cooling and thereafter give a long lasting, comfortable and relaxing warming effect that acts beneficiary on muscles, tendons, ligaments and joints

Ice Gel | Trikem

Ice Gel

Doping free cooling gel 

Ice Gel is a cooling gel that gives a fast and effective, deep-acting cooling effect. 
Cooling can relive temporary pain and reduce blood flow to strained or damaged tissue

Arnica Gel Hund | Trikem

Arnica Gel

Mild, natural Arnica

Mild, natural Arnica that’s based on extract from Arnica Montana or mountain arnica. Arnica is a well proven product that traditionally is used to increase blood flow to muscles and tissue

Radital Värmesalva | Trikem

Radital Heat Ointment     

Beneficial warmth for sore muscles and tendons

RADITAL Värmesalva is a warming liniment ointment with a well balanced blend of essential- and warming oils. Long acting and beneficial for sore muscles and tendons

Mage & Tarm

An unbalance in the dog's digestive tract can be caused by the dog eating something inappropriate, changing of food or a change in the dog's environment. A dog with loose stools you can advantageously give a pre- or probiotic supplement to support the intestinal flora.

A stable intestinal flora and a well functioning stomach are crucial for optimal nutrient uptake and a healthy dog. Pre- and probiotics contribute to a balanced intestinal flora, improved digestion, optimized nutrient uptake and a stable pH value that  counteracts the development of toxic bacteria.

 

Max Digestive | Trikem

Working Dog
Max Digestive

For dogs with a upset or sensitive stomach

Max Digestive stabilizes the dog's gastrointestinal flora. Give to the dog who easily gets upset in the stomach or suffers from loose stools.

Linfröolja hund | Trikem

Working Dog
Flaxseed Oil

Natural source to omega 3 och omega 6

Cold pressed Flaxseed Oil that are gentle to the stomach and known for it´s anti inflammatory properties. Flaxseed Oil are suitable for dogs with skin problems or in case of a sensitive stomach. 

Temperament & Boost

Rätt balans av energi och fokus krävs för att hunden ska vara välmående och kunna prestera. En stressad, nervös eller ängslig hund, som har svårt att varva ner, kan lida av brist på viktiga mineraler och aminosyror.

Serotonin är ett hormon som behövs för att återfå balans efter ett stresspåslag. Tryptofan, thiamin och magnesium är ämnen som krävs för den kroppsegna serotoninproduktionen. Brist på något av dessa ämnen kan resultera i en nervös, spänd eller ängslig hund. 

Active dog's that aim to perform optimal requires right source of energy that the body can easily utilize. A properly composed oil that contains the right combinations of MCT and CLA gives extra energy and boost a the right time. Energy Booster is gentle on the body and an excellent choice for the active individual.

Max Relax | Trikem

WorkingDog MaxRelax

For a balanced mind

MaxRelax contains Tryptophan from which the dog's body can form serotonin and melatonin. Dogs with low levels of serotonin may express a anxious, stressed and impulsive behavior

Working Dog Energy Booster

WorkingDog Energy Booster

Endurance and explosiveness for the high performing dog

A powerful energy booster with MCT oils that quickly provides the muscles with concentrated energy and increases their endurance. MCT oils are easily absorbed and quickly give the dog access to useful and easily accessible energy


Pälsvård & Utvärtesvård

När olyckan varit framme och din hund fått ett sår är det skönt att ha ett välfyllt djurapotek hemma.

Trikem har produkter för sårrengöring och sårvård. För sprucken, torr hud eller för att skydda sår finns det ett flertal salvor att välja mellan.    

Trikem has a wide range of dog shampoos and dog conditioners. WorkingDog shampoos are gentle on the dog's fur and skin, while they effectively cleanse, straighten and give shine. The balm products moisturize the coat and counteract tangles and wear.

Tassalva | Trikem

Paw Ointment

Nurtures and protects the paw

Paw ointment is a greasy, anhydrous ointment that protects the paw and nourishes dry pads

Klorhexidinschampo | Trikem

Chlorhexidine Shampoo

Disinfect and cleanse damaged skin

An antiseptic shampoo that disinfects and cleans skin and coat on animals

Koksaltlösning Hund | Trikem

Saline Solution

Physiological saline solution for dogs

Saline solution for cleaning of wounds and rinse of the eyes. a must have in the home pharmacy. 

Klorhexidin spray | Trikem

Chlorhexidine Spray

Cleaning for damaged skin and rashes

Klorhexidin Spray for horses and dogs. Klorhexidin Spray is an antiseptic spray for cleaning of the animals skin. Suitable to use for smaller skin wounds or rashes in coat and on paws

Working Dog Shampoo | Trikem

WorkingDog Shampoo

Cleansing and moisturizing

A gentle shampoo with cleansing and moisturizing properties that emphasize the natural character and luster of the fur. Very gentle on the skin and can be used regularly

WorkingDog Conditioner | Trikem

WorkingDog Conditioner

Nourishing conditioner that gives the coat shine and strength

A nourishing conditioner that makes fur care easier and provides the fur
strength and brilliance. Conditioner has good moisturizing properties, prevents tangles and wear. Also prevents the coat from becoming static

Aloe Vera Shampoo | Trikem

AloeVera Shampoo

With natural Aloe Vera

A gentle shampoo with natural AloeVera and good cleansing effect. AloeVera shampoo makes the coat strong, mellow and shiny

Aloe Vera Conditioner | Trikem

AloeVera Conditioner

Gives the coat shine and strength

A nourishing conditioner with natural Aloe Vera that makes fur care easier and provides the fur strength and brilliance.  AloeVera Conditioner has good moisturizing properties, prevents tangles and wear

Working Dog Vitaminshampoo | Trikem

Vitamin Shampoo

For volume and shine

A gentle cleansing shampoo that moisturizes, protects and highlights the fur's natural luster. Vitamin Shampoo has added Vitamin B5 which makes the coat soft, mellow and shiny

Hästsalva | Trikem

Equine Ointment

Zinc and vitamin AD for pastern and smaller wounds

Hästsalva is a softening, mildly antiseptic ointment. Hästsalva is enriched with zinc and vitamin A and D, which has a positive effect on the healing process

Vaselin | Trikem

Vaselin

Protects the skin

Vaseline forms a protective film on the skin that acts water repellent. Protects against friction and chafing.