True

INTEGRITETSPOLICY

INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Trikem AB och vårt koncernbolag (”Trikem” eller ”vi”) arbetar kontinuerligt för att säkerställa att all vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”). Lokal dataskyddslagstiftning utanför EU/EES beaktas i tillämpliga fall.
Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter att säkerställa en hög skyddsnivå när vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy ger vi dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker våra digitala kanaler, deltar i en marknadsföringsaktivitet anordnad av något av våra bolag, köper någon av våra produkter online, besöker våra kontorsbyggnader, kontaktar oss i ett reklamations-/kundärende eller när du agerar kontaktperson/representant för någon av våra kunder, leverantörer eller andra motparter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har i samband med vår behandling av dina personuppgifter.
Vi kan komma att ändra denna policy som en del av vårt kontinuerliga arbete med dataskyddsfrågor, men du hittar alltid den senaste versionen på våra webbplatser. Riktad information om specifika personuppgiftsbehandlingar kan ges via andra kanaler och sådan information har företräde framför denna policy.

PERSONUPPGIFTSANSVARET

Trikem AB, eller det tillämpliga bolaget inom koncernen, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss. Vissa av våra digitala kanaler kan innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du delar personuppgifter med externa parter via sådana länkar är det den externa parten som är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och vi rekommenderar att du läser deras integritetspolicy för mer information.
Om du har några frågor eller funderingar kring hur Trikem AB behandlar dina personuppgifter, kontakta oss via info@trikem.se

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi samlar in dina personuppgifter när du, till exempel, köper våra produkter, besöker våra digitala kanaler, kontaktar vår kundtjänst, deltar i en av våra marknadsföringsaktiviteter eller när du är i kontakt med oss som representant för en av våra kunder, leverantörer eller andra motparter. Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar:


 • Ditt namn, ålder, kön, bilder, kamerabevakningsmaterial och kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Personnummer (när det fungerar som organisationsnummer för din enskilda firma eller när det är nödvändigt för att vi ska kunna verifiera din identitet)
 • Din kundprofil (d.v.s. kundnummer, inköps-/orderhistorik o.s.v.), bank-/betalningsinformation och kreditinformation
 • Input du ger i tävlingar (t.ex. tävlingsbidrag) och utvärderingsaktiviteter (t.ex. dina betyg/poäng på våra produkter/tjänster och förslag)
 • Cookie-relaterad information (t.ex. IP-adress och uppgifter kopplade till din IP-adress) som beskrivs i vår Cookie Policy och Inställningar för cookies (se länkar i sidfoten till denna sida)
 • Dina preferenser, matallergier och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du tillhandahåller när du är i kontakt med vår kundtjänst)
 • Dina företagsåtaganden, handelsförbud, förekomster på sanktionslistor och politisk exponering samt ogynnsamma förekomster i media

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in dina personuppgifter när du, till exempel, köper våra produkter, besöker våra digitala kanaler, kontaktar vår kundtjänst, deltar i en av våra marknadsföringsaktiviteter eller när du är i kontakt med oss som representant för en av våra kunder, leverantörer eller andra motparter. Exempel på uppgifter vi samlar in inkluderar:


Ändamål med behandlingen
Personuppgifter som behandlas
Laglig grund för behandlingen
För att administrera vårt avtal med dig och för att hantera orders på våra produkter/tjänster
Till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, kundprofil, bank-/betalningsinformation, kreditinformation och personnummer (t.ex. när det fungerar som organisationsnummer för din enskilda firma)

Ditt avtal eller dina beställningsvillkor med oss inkluderar detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker

För vårt fullgörande av avtal med dig (till exempel för att leverera din order, få betalt av dig eller göra återbetalningar vid reklamation, o.s.v.)
För att administrera våra eftermarknads-tjänster som en del av vårt avtal med dig, till exempel när du produkter
Till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, kundprofil
För vårt fullgörande av avtal med digFör att kommunicera med dig, inte för marknadsföringsändamål, men till exempel när du kontaktar vår kundtjänst gällande returer, defekter, klagomål eller andra frågor.
Till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, kundnummer och annan ärenderelaterad information du tillhandahåller oss (till exempel anledningen bakom en retur, o.s.v.)
För vårt berättigade intresse att hjälpa dig med frågor eller funderingar du har angående våra produkter/tjänster.

Om din fråga rör en retur/reklamation behandlar vi dina personuppgifter för vårt fullgörande av avtal med dig

För att möjliggöra ditt deltagande i tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter anordnade av Trikem AB eller något av våra bolag. Detta kan också inkludera publicering av tävlingsbidrag.
Till exempel ditt namn, bilder, kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, bank-/betalningsinformation, o.s.v.
Tävlingsvillkoren innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker.

För vårt berättigade intresse att administrera och följa upp på tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (till exempel för att bekräfta ditt deltagande, annonsera vinnare, o.s.v.)

För vårt fullgörande av avtal med dig, d.v.s. tävlingsvillkoren (t.ex. för att betala ut eller distribuera priser)

För att utvärdera Trikem ABs produkter/tjänster, eller produkter/tjänster som Trikem AB distribuerar på uppdrag av en affärspartner, baserat på input från dig, till exempel genom smakpaneler eller kundundersökningar.

Du kan tacka nej till att delta i sådana undersökningar via en länk i det e-post meddelande/sms du får från oss eller genom att kontakta oss via info@trikem.se

Om undersökningen utförs av en affärspartner som Trikem AB agerar distributör för kan du tacka nej till att delta via en länk i det e-post meddelande/sms du får från dem.
Till exempel ditt namn, ålder, kön, kontaktuppgifter, matallergier, dina betyg/poäng på våra produkter/tjänster samt förslag för dessa, o.s.v.
För vårt berättigade intresse att utveckla våra produkter/tjänster och för att följa upp på hur du uppfattar dessa.

Baserat på ditt samtycke om du inte är en aktiv kund till Trikem AB

För att kommunicera med dig och marknadsföra produkter/tjänster som Trikem AB eller någon av våra bolag/samarbetspartners tillhandahåller.

Du kan tacka nej till sådana utskick via en länk i det e-post meddelande/sms du får från oss eller genom att kontakta oss via info@trikem.se

Till exempel ditt namn, kontaktuppgifter och huruvida du tackat nej till framtida utskick eller inte, o.s.v.
För vårt fullgörande av avtal med dig (d.v.s. att förse dig med erbjudanden om våra produkter/tjänster som kan intressera dig/ditt bolag

För vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter/tjänster om du är vår kund, men inte har ett konto-/medlems-avtal med oss

Baserat på ditt samtycke om du inte är en aktiv kund till Trikem AB eller om marknadsföringen kommuniceras direkt till dig från en av våra affärspartners.

För att generera statistik över användandet av våra digitala kanaler och för att underhålla, utveckla, testa och förbättra dessa samt våra tekniska plattformarCookie-relaterad information (t.ex. IP adress)
Vår Cookie Policy och Inställningar för cookies innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker (se länkar i sidfoten till denna sida)

För vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter/tjänster samt för att förstå effekterna av våra marknadsföringskampanjer och optimera dessa
Också baserat på ditt samtycke som vi samlar in via Inställningar för cookies finns tillgängliga när du besöker våra digitala kanaler

För att uppfylla våra skyldigheter att utföra adekvat kontroll (’due diligence’) av motparter i enlighet med lagar och regler mot korruption, bestickning och penningtvättTill exempel ditt personnummer samt dina företagsåtaganden, handelsförbud, förekomster på sanktionslistor och politisk exponering samt ogynnsamma förekomster i media, o.s.v.För vårt legitima intresse att utvärdera våra potentiell affärspartners för att undvika inblandning i handlingar som kan bryta mot tillämpliga lagar eller skada Trikem ABs rykte, goodwill och värde.

I vissa fall sker behandlingen för att uppfylla en rättslig förpliktelse Trikem är föremål för
För att hantera och svara på juridiska anspråk, t.ex. under en tvist eller rättsprocessTill exempel ditt namn, kontaktuppgifter och annan ärende-relaterad informationFör vårt berättigade intresse att skydda Trikem AB från juridiska anspråk och för att utöva våra lagliga rättigheter
För att skapa en trygg och säker miljö för anställda och besökare inom våra kontorsbyggnader samt för att minska risken för brottslig aktivitetTill exempel ditt namn, kontaktuppgifter och kamerabevakningsmaterial
Våra receptioner och besöks-system innehåller detaljerad information om den personuppgiftsbehandling som sker

För vårt berättigade intresse att skapa en trygg och säker miljö på våra kontor
Om Trikem AB avser att behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, kommer vi att inhämta sådant från dig innan vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

NÄR DU BESÖKER VÅRA KONTORSBYGGNADER?

När du besöker våra kontor samlar vi in ditt namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan hålla reda på vem som vistas i våra byggnader. Detta är nödvändigt för att förhindra att obehöriga kommer in i våra byggnader och för att vi, i händelse av en nödsituation, ska kunna evakuera byggnaden o.s.v. Du får separat information om detta i receptionsområdet i våra kontorsbyggnader eller när du registrerar dig i vårt besökssystem.Ditt namn, ålder, kön, bilder, kamerabevakningsmaterial och kontaktuppgifter (t.ex. postadress, e-postadress och telefonnummer).

MED VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DINA PERSONUPPGIFTER?

Trikem AB kan komma att dela din information med:


Externa parter som tillhandahåller produkter/tjänster till Trikem AB


Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med externa parter som tillhandahåller tjänster till Trikem AB, så som företag som förser oss med IT-system/IT-tjänster eller tjänster relaterade till marknadsföring, dataanalys eller statistik. När personuppgifter delas med en extern part som agerar personuppgiftsbiträde åt Trikem AB ingår vi ett avtal med denna för att reglera hur de får behandla personuppgifter för vår räkning. Om personuppgifter överförs utanför EU/EES som ett resultat av att de delas med den externa parten säkerställer vi att en adekvat skyddsnivå för uppgifterna kan uppnås i det mottagande landet, till exempel genom att vi ingår ett avtal med mottagaren av uppgifterna som inkluderar standardklausuler utfärdade av EU-kommissionen, du kan läsa mer om detta längre ned på sidan.

Andra externa parter (som agerar personuppgiftsansvariga


Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med andra externa parter, som agerar personuppgiftsansvariga, där det är nödvändigt för att administrera förhållandet med dig eller där vi har ett annat berättigat intresse av att göra det. Detta kan till exempel vara när vi, på din egen begäran, lämnar ut dina personuppgifter till finansieringsföretag, banker, försäkringsbolag o.s.v. så att du kan ta del av produkter/tjänster som tillhandahålls av dem. Det kan också vara när vi rapporterar jordbruks-/byggmaskiner som du har köpt från oss till leverantören av sådana maskiner, när vi rapporterar uppdateringar av maskin-ägande till myndigheter, när vi marknadsför våra affärspartners till dig, när våra affärspartners marknadsför sig direkt mot dig (baserat på ditt samtycke), eller när våra affärspartners, för vilka vi agerar distributörer, utför kundundersökningar på de produkter vi tillhandahåller dig på uppdrag av dem, o.s.v. Trikem AB kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om det krävs enligt lag och/eller myndighetsbeslut.

När kan vi komma att överföra dina uppgifter till länder utanför EU/EES och hur skyddar vi dessa i så fall?


Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Däremot kan personuppgifter i vissa fall komma att delas bolag etablerade utanför EU/EES, som ett resultat av vår användning av IT-system, eller med externa parter etablerade utanför EU/EES som förser oss med IT -system/IT-tjänster, till exempel i samband med supportärenden. Dina rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter påverkas inte av sådana överföringar.
Länder utanför EU/EES kan dock ha lokal lagstiftning som innebär att myndigheter har rätt att begära tillgång till personuppgifter som lagras inom landet i syfte att bekämpa brott eller försvara den nationella säkerheten. Trikem AB säkerställer alltid att en adekvat skyddsnivå för personuppgifter kan uppnås i det mottagande landet om personuppgifter ska överföras utanför EU/EES och att lämpliga skyddsåtgärder, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, finns på plats för att skydda uppgifterna. Sådana skyddsåtgärder inkluderar:


 • Att avgöra om det mottagande landet finns med på listan som tillhandahålls av EU-kommissionen över länder utanför EU som kommissionen fastställt har en adekvat dataskyddsnivå eller;
 • Att säkerställa att standardklausuler utfärdade av EU-kommissionen ingås mellan Trikem AB och mottagaren av uppgifterna utanför EU/EES som innebär att mottagaren garanterar att det skydd GDPR innebär för dina personuppgifter fortfarande gäller. I dessa fall gör vi även en bedömning av lagstiftningen i det mottagande landet för att se hur denna kan påverka skyddet av dina personuppgifter. Där det krävs ser vi till att lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder finns på plats för att upprätthålla skyddsnivån för dina personuppgifter när de överförs till mottagarlandet i fråga.

Observera att dina personuppgifter även kan komma att delas med externa kommunikationsplattformar etablerade utanför EU/EES när du besöker våra webbplatser, beroende på vilka cookies du samtycker till. Du kan läsa mer om cookies och hur du hanterar dina cookieinställningar i vår Cookie Policy och Cookie Consent Tool i sidfoten på denna sida. Observera att tredjepartscookies på våra webbplatser samlar in data direkt från din webbläsare och att behandlingen av dessa data omfattas av respektive tredje parts integritetspolicy.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Trikem AB kommer bara att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra ändamål för behandlingen (som anges i avsnitt 4 ovan). Detta innebär att när vi slutar behandla dina uppgifter för ett av de specifika ändamålen ovan kan vi ändå komma att behålla dessa för att uppfylla något av de andra angivna ändamålen, men dock inte för några andra ändamål än de som angivits ovan. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina uppgifter raderas när de inte längre behövs. Till exempel:


 • När vi behandlar dina personuppgifter för att administrera vårt avtal med dig behåller vi dessa så länge som du har accepterat Trikem ABs avtalsvillkor (t.ex. i ett kund-, konto- eller medlems-avtal) och generellt i upp till 1-3 år efter att du har sagt upp avtalet eller kontaktat oss för att utöva din ’rätt att bli bortglömd’;
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt kundtjänstärende raderar vi i allmänhet dessa så fort ärendet är stängt (såvida det inte finns garantier eller tidsfrister för klagomål som kräver att vi behåller uppgifterna längre)
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra ditt deltagande i en av våra tävlingar eller marknadsföringsevent raderar vi generellt uppgifterna så fort tävlingen/eventet är över (såvida det inte finns ett behov av att behålla uppgifterna i upp till ett år för att bevisa vem som vann och för att administrera priser o.s.v. eller att behålla uppgifterna längre än ett år i enlighet med separata tävlingsvillkor)
 • När vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagar och förordningar tillämpliga på Trikem ABs(t.ex. affärsetiska lagstiftningar och bokföringsregler) kan vi behålla dina uppgifter i upp till tio år beroende på vilken lag som gäller för den aktuella behandlingen.

Observera att dina personuppgifter även kan komma att delas med externa kommunikationsplattformar etablerade utanför EU/EES när du besöker våra webbplatser, beroende på vilka cookies du samtycker till. Du kan läsa mer om cookies och hur du hanterar dina cookieinställningar i vår Cookie Policy och Cookie Consent Tool i sidfoten på denna sida. Observera att tredjepartscookies på våra webbplatser samlar in data direkt från din webbläsare och att behandlingen av dessa data omfattas av respektive tredje parts integritetspolicy.

SÄKERHET OCH SKYDD FÖR DINA PERSONUPPGIFTER


Trikem AB skyddar dina personuppgifter och vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, ändringar, spridning eller förstörelse.

DINA RÄTTIGHETER


Du har flera rättigheter i samband med Trikem ABs behandling av dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om dessa nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig dataskyddsförordning. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, vänligen skicka en skriftlig begäran till info@trikem.se


Dina rättigheter:


 • Rätt att bli informerad: Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig detta genom denna integritetspolicy eller genom information som tillhandahålls i vårt specifika avtal eller våra villkor med dig (sådan information har företräde framför denna policy)
 • Rätt till tillgång (rätt till ett ’registerutdrag’): Du har rätt att få veta om Trikem AB behandlar dina personuppgifter och att, i sådana fall, få tillgång till sådana uppgifter, till exempel i ett registerutdrag
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller kompletterade om de är ofullständiga
 • Rätt till radering (‘rätten att bli glömd’): Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller anonymiserade i vissa fall. Detta gäller till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilka de behandlas eller om du återkallar ditt samtycke, där sådant gäller, till behandlingen av dina personuppgifter. Observera dock att Trikem AB, under vissa omständigheter, inte helt kommer att kunna radera eller anonymisera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om uppgifterna fortfarande är nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilka de behandlas, om Trikem ABs berättigade intresse av att behandla uppgifterna väger tyngre än ditt intresse av att få dem raderade eller där vi enligt lag är skyldiga att behålla uppgifterna.
 • Rätt till begränsning av behandling: Om du anser att de personuppgifter vi behandlar om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot gällande lag eller om du anser att vi inte behöver uppgifterna för att uppfylla våra angivna ändamål för behandlingen, har du rätt att begära att vi begränsar behandling av dina personuppgifter. Du kan också begära att vi inte behandlar dina uppgifter under den tid vi undersöker din begäran att utöva denna rätt eller om du har begärt att få utöva din rätt att invända mot vår behandling (läs mer om den rätten nedan).
 • Rätt till dataportabilitet: I de fall vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig, eller baserat på ditt samtycke, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett enkelt och överförbart format för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt.
 • Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Du kan invända mot vår behandling av dina personuppgifter i de fall behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse (i enlighet med GDPR artikel 6.1f). Du har alltid rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kommer att sluta skicka marknadsföring till dig så fort du väljer att inte längre motta sådan från oss.
 • Rätt att återkalla samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla sådant samtycke. Så fort du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta med den behandling som sker baserat på samtycket.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.