True

 

Ett ansvarsfullt företag - yes, we care!

Trikem värnar om såväl natur och miljö som människor och djur. Som producerande företag vill vi göra vad vi kan för en bättre värld och samtidigt visa andra företag att det går att jobba både hållbart och lönsamt. Ett arbete vi är stolta över, vi kallar det "Yes, we care!

Välgörenhet

En naturlig del av "Yes, we care!" är att varje år skänka en del av vår omsättning till välgörande ändamål. Det kan vara forskning inom området Animal Care eller till någon organisation eller liknande som vi känner kan göra skillnad för djur och människor.  Ett exempel är att vi skänkte en del av omsättningen från Falsterbo Horse Show 2022 till stiftelsen Humlamadens verksamhet.

Miljö

Genom nyfikenhet, självransakan och genuint intresse tar vi ständigt nya grepp som främjar miljön. Vi lämnade som exempel den fossila världen redan 2005, producerar el genom vindkraft via vårt systerbolag Vinninge Vind AB, utvärderar och implementerar ständigt bättre förpackningslösningar, återvinner emballage och effektiviserar leveranser m.m. Miljötänket är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. För att vi bryr oss - Yes, we care!

Aktiv klimatinvestering

För varje profilprodukt som Trikem säljer planterar vi ett träd genom organisationen Plantmore.com. Hittills har Trikem planterat över 500 träd som en del av vårt arbete för att kompensera för de avtryck som industrin gör på miljön. Tillsammans med andra medvetna företag hoppas vi kunna utveckla denna miljöinvestering genom att inspirera fler företag att göra detsamma och ta ett större ansvar i miljöfrågor. 

Hjälp Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab att hjälpa fler!

På Stiftelsen Humlamaden Grön Rehab har man i mer än 20 år bedrivit natur, hund- och hästunderstödd behandling vid psykisk ohälsa. Metoden är väl grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet och är idag drivande av utvecklingen inom området. Behandlingen utförs av legitimerad sjukvårdspersonal och anläggningen är en IVO-registrerad vårdenhet. Stiftelsen Humlamaden är en icke-vinstdrivande, non-profit organisation. 

 
 

Hållbar hälsa med hästunderstödd behandling

Unga svårt sjuka i anorexi har mycket framgångsrikt behandlats framför allt med hjälp av hästunderstödd behandling enligt Humlamadens metod. 


Man har specialiserat sig på ångesttillstånd som ätstörningar och självskadebeteende hos unga, samt rehabilitering av vuxna med stressrelaterad psykisk ohälsa.


På ett lugnt, lustfyllt, konkret och kravlöst sätt kan man bygga upp livsglädje, självkänsla och hållbar hälsa. Denna unika behandlingsmetod innehåller enkla, men effektfulla, ångestreducerande verktyg.


Läkande sinnesupplevelser

Autonoma nervsystemet, där ångesten sitter, kan inte påverkas av vilja eller tankar, lika lite som man kan påverka hur andra inre organ arbetar. Behandlingen på Humlamaden når in via kropps- och sinnesupplevelser. Vid avslappning på hästryggen möter människans lilla kropp hästens stora, nästan som när det lilla barnet kryper upp i en trygg famn, medan hästen tryggt tuggar hö i boxen.

 

Djur erbjuder en kravlös relation och tillsammans med Humlamadens erfarna och kompetenta personal erbjuds en miljö som optimerar läkning. De specialutbildade terapihästarna och terapihundarna bidrar med sina egenskaper som en värdefull del i läkningsprocessen.


"Som magi"

"Förändringen som kommit av det vi kan ge med hästunderstödda insatser har för vissa barn varit som magi. Föräldrar beskriver hur deras barn plötsligt öppnar upp, släpper in och visar förmågor och färdigheter som alla trodde inte fanns eller förlorats under dagar fyllda av mörker och ångest." / Specialpedagog

 

Stiftare till Stiftelsen Humlamaden är professor i veterinärmedicin Ingvar Fredricson och Peder Fredricson är hedersledamot.


Läs mer på Humlamadens hemsida

Kontakt

Lis-Lott Andersson

070 25 77 233


Ordförande i Insamlingsstiftelsen Humlamaden Grön Rehab

Leg. Specialistsjuksköterska & OHI-certifierad terapeut (Organisationen för hästunderstödd terapi)

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Kontakt

Hundprodukter

Se vårt utbud av vårdande produkter och tillskott för hundar. 

Hundsortiment

Hästprodukter

Se vårt utbud av vårdande produkter och tillskott för hästar. 

Hästsortiment 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.