True

   Academy Häst  Leder och Muskler  / Vad är en led?                 

   Vad är en led?

   Ledens huvudsakliga syfte är att möjliggöra rörelse i olika riktningar samt att överföra rörelseenergi när hästen förflyttar sig. 


   Förenklat kan man säga att en led är mellanrummet mellan två ben, men egentligen består leden av flera olika delar som tillsammans bildar ett ledkomplex. Ledens huvudsakliga syfte är att möjliggöra rörelse i olika riktningar samt att överföra rörelseenergi när hästen förflyttar sig. Hästen har olika typer av leder där den vanligaste är synovialleden, kotleden är ett sådant exempel.

   Leden består av två broskbeklädda benändar (ledytor) med en omringande ledkapsel. Utanför ledkapseln finns ligament, senor och muskler. Mellan benändarna och de olika strukturerna finns ett hålrum som är fyllt av ledvätska även kallat synovialvätska. Hästen har även så kallade facettleder som sitter mellan kotorna i ryggraden, dessa är mindre rörliga, då mellanrummet med ledvätska fattas och istället sitter leden ihop med hjälp av en fibrös disk.
   Hur fungerar hästens leder? | Trikem Academy

   Ledbrosk

   Ledbrosket som finns på benändarna bildar en glatt yta som minskar friktionen mellan benen vid rörelse. Brosket i en frisk led förnyas kontinuerligt men för att detta ska ske krävs rätt byggstenar och att leden utsätts för en viss belastning. Brosk är uppbyggt av celler främst olika sorters kondrocyter. Det yttersta lagret av brosket består till stor del av kollagen och ovala broskceller. Brosket har ingen direkt blodtillförsel utan får sin näring från ledvätskan. 


   Hos unga individer är broskmetabolismen aktiv, brosket förnyas och hålls i god kondition förutsatt att extremt slitage inte förekommer. Däremot så har man sett att nybildandet av brosk saktar ner på äldre individer.


   Ledkapsel 

   Ledkapseln sluter sig om hela leden och har anslutning till nerver och blodkärl vilket gör att den kan ta emot och transportera näring till ledvätskan och leden. In mot själva leden hittar vi ett synovialt membran, en vävnad som innehåller två celltyper: Typ A och B synoviocyter. Typ B´s främsta jobb är att producera hyaluronsyra och kollagen. Kollagen är delaktig i bildandet av så kallade fibriller som ger ledbrosket sin stabilitet, styvhet och förmåga att motstå olika dragkrafter. Man kan säga att kollagenfibrillerna fungerar som broskets armeringsjärn. Kollagen är även en beståndsdel i de senor, ligament och muskler som omger leden och ger den stabilitet.


   Ledvätska

   Ledvätskan eller synovialvätskan som det egentligen heter är en gulblek, trögflytande vätska vars främsta uppgift att smörja och minska friktionen i leden. Ledvätskan förser även brosket med näring i form av socker, elektrolyter, enzymer och hyaluronsyra. Hyaluronsyra finns både i brosket och fritt i ledvätskan. Hyaluronsyra ger ledvätskan dess stötdämpande förmåga genom att den lätt drar till sig vatten och ökar ledvätskans viskositet det vill säga hur trögflytande den är.

   Ligament

   Ligament är en bindväv som sträcker sig över en led från skelettdel till skelettdel. De bidrar alltså till stabilitet och att leden rör sig i den riktning den är menad att röra sig i. Ligament består till stor del av proteinerna kollagen och elastin.


   Kollagen gör ligamenten starka och elastin gör dem elastiska. Ligament har direkt blodtillförsel och det är från blodet ligamentet får sin näring. Gaffelbandet (suspensory ligament) är ett exempel på ett ligament. 

   Senor

   Senor är också en del av ledkomplexet. Alla muskler fäster i skelettet via ett muskelfäste och muskelfästet i sin tur övergår i en sena. Vissa av senorna är långa och smala, vissa är bara ett kort fäste mellan muskel och skelett. Det är tack vare senorna och de muskler de är fästa vid som vi kan röra oss och våra leder.

   Odoo • Bild och text


   Vill du läsa mer om våra ledtillskott?

   Läs mer

           To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.