True

   Academy  /  Häst  /  Mage och Tarm  / God tarmflora förbättrar hästens prestation

   God tarmflora förbättrar hästens prestation

   På Trikem pratar vi ofta om vikten av att hålla hästens mage och tarmar i balans. Vad menar vi med det och varför är det så viktigt? En ny fransk forskningsartikel berör just detta och därför ska vi nu bena ut och försöka bringa klarhet i ämnet.

   Mikrober, vad är det? 

   Hästens mage och tarm är fylld med mikroorganismer eller det vi brukar kalla mikrober vilket är små små organismer som är osynliga för blotta ögat. När det pratas om hästens mage är det framför allt bakterier och jäst det syftas på. Sammansättningen av de olika arterna av mikrober är vad som brukar kallas hästens tarmflora.


   Mikroberna är de som bryter ned fodret hästen äter och omvandlar det till näring, i form av flyktiga fettsyror, som hästen kan nyttja. Beroende på hur hästens tarmflora är sammansatt kan olika fodermedel brytas ner olika effektivt. Det som länge misstänkts och som det kommer mer forskningsbevis på är att hästens prestation kan knytas till hur hästens tarmflora ser ut. 

   Hästens tarmflora | Trikem Acadmey

   Cellernas kraftverk

   I cellerna finns något som kallas mitokondrier. Mitokondrier fungerar som cellernas kraftverk och det som skapar energi som hästen kan använda. Det som nu påvisats är att mitokondrierna kan kommunicera, interagera och fånga upp signalerna från tarmens bakterier. Främst tros det att informationen förmedlas med hjälp av de flyktiga fettsyror som bildas när mikroberna bryter ner fodret. Beroende på hur tarmfloran ser ut och vilken typ av foder hästen får bildas olika typer av flyktiga fettsyror.

   Tarmflora och prestation | Trikem Academy

   Informationen förbättrar prestationen 

   Det som forskningen nu visar är att mitokondrierna och dess funktioner påverkas av vilka mikrober och fettsyror som finns hos hästen. Bland dessa viktiga funktioner ingår hur mitokondrierna kan påverka hästens uthållighet och ork. Mitokondrierna skapar nämligen inte bara energi utan är även involverade i bildandet av hemoglobin, regleringen av fria radikaler samt har en central roll i hästens immunförsvar.  Alla dessa delar påverkar hästens prestation och uthållighet både under träning och tävling.

   Balans i hästens tarm 

   Om tarmfloran inte är i balans innebär det att hästen har för lite av de goda bakterierna och för mycket av de dåliga. Det kan i sin tur leda till att hästen inte kan utnyttja sitt foder optimalt (den får inte ut energi och näring från fodret lika bra som en häst med balans i tarmfloran). Dålig tarmflora leder även till minskad uthållighetskapacitet och minskad mängd näringsämnen att tillgå. Detta är något som tidigare kunnat ses hos möss. Forskarna har då upptäckt att mössen blev sämre på att springa rent fysiskt om tarmfloran var i obalans. Samtidigt hade möss med god tarmflora bättre ork och uthållighet. 


   De flyktiga fettsyrorna som bildas när mikroberna bryter ned fodret ger alltså inte bara nödvändig energi till musklerna utan reglerar även mitokondriernas kapacitet att bryta ned fria radikaler och hämma de inflammationer som uppstår i musklerna under fysisk ansträngning.

   Rätt näring ger resultat 

   Det här är helt i linje med vad vi på Trikem förespråkar och belyser vikten av. Om du vill ha en häst som presterar sitt allra bästa behöver du börja med att se över foderstaten och komplettera med nödvändig prebiotika, probiotika eller synbiotika för att hålla hästens tarmflora i balans.

   Fransk artikel: 
   Mach, N., Moroldo, M., Rau, A., Lecardonnel, J., Le Moyec, L., Robert, C., Barrey, E. (2021). Understanding the Holobiont: Crosstalk Between Gut Microbiota and Mitochondria During Long Exercise in Horse

    To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.